AM Direct A.s leier ut arbeidskraft til kunder innen industri, bygg og anlegg. Vårt hovedkontor på Aker Stadion i Molde med avdelingskontorer i Førde, Kristiansand og Oslo. Vi ønsker å framstå som en solid og trygg samarbeidspartner, er registrert i Arbeidstilsynets register over godkjente bemanningsforetak og er medlem i NHO Service. Vi hadde en omsetning på 40 mill. kroner i 2012 og har i dag ca. 90 ansatte.

Franchisetaker i Trøndelag

Vi tar mål av oss å øke markedsandeler i 2013 og etablerer derfor et avdelingskontor i Trøndelag etter Franchise modell. Vi søker etter personer med kremmerånd som drømmer om å etablere egen bedrift innenfor fastsatte rammer i et velfungerende system med lojale og dyktige fagfolk.

Vi tilbyr godt innarbeidede systemer og rutiner med god oppfølging og rådgivning. Selvstendig, utviklende og spennende stilling med mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon.  Gode inntjeningsmuligheter og frihet til å styre arbeidshverdagen. Konseptet krever ingen stor investering utenom egen arbeidsinnsats.

Du har positiv, utadvendt og entusiastisk legning. Trives med å bygge relasjoner og å finne løsninger for aktuelle kunder. Du er resultatorientert og har erfaring fra ledelse, salg eller forretningsvirksomhet. Det er fordel med kunnskap om lokalt arbeidsmarked og med nettverk til lokale bedrifter og entreprenører. 

Tenker du at dette er muligheten du har ventet på, så ring daglig leder Bjørn Magne Amundsgård på tlf. 712 59 100 / mobil 414 42 584 eller markedsleder Lars Botterli på tlf. 916 91 061. Søknad sendes til post@amdirect.no .