Velkommen til AM Direct

AM Direct As er registrert i arbeidstilsynets register over godkjente bemanningsforetak. Vi er en solid og trygg samarbeidspartner med ca. 100 faste ansatte.

Med hovedkontor i Molde, og avdelingskontorer i Førde, Oslo og Flisa, dekker vi bemanningsbehovet for kunder i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Hedmark og Oppland, samt Oslo og Akershus.

Vi leier ut kvalifisert arbeidskraft primært innen industri, bygg og anlegg. Vi har også erfaring med rekruttering av ingeniører.