kontakt

Vårt hovedkontor er på Aker Stadion i Molde

Om oss

Am Direct AS er et bemanningsselskap som er registrert i Arbeidstilsynets register over godkjente bemanningsforetak. Med våre ca 100 ansatte og fartstid i bemanningsbransjen siden 2005, er vi en solid og trygg samarbeidspartner. Vårt hovedkontor ligger på Aker stadion i Molde. Med avdelingskontorer i Førde, Sunnmøre, Trondheim, Flisa, Oslo, indre Østland, Østfold og Buskerud/Vestfold, dekker vi bemanningsbehovet for kunder i store deler av landet. Vi leier ut kvalifisert arbeidskraft primært innen industri, bygg og anlegg.

Kontaktnfo

Map Icon
Julsundvegen 14, 6412 Molde
phone icon
+47 71 25 91 00
Mail icon
post@amdirect.no
@amdirect

Kontaktpersoner

Bjørn Magne Amundsgård
Daglig leder
bma@amdirect.no+47 414 42 584
Lars Botterli
Kontorleder
lars@amdirect.no+47 916 91 061
Inger Lyngfoss
Lønn/personal
inger@amdirect.no+47 407 69 866
Simen Amundsgård
Personalkonsulent
simen@amdirect.no+47 920 88 669
Arild Sundal
Avdelingsleder Vestland fylke
arild@amdirect.no+47 971 94 860
Jørgen Botterli
Avdelingsleder Sunnmøre
jb@amdirect.no+47 922 72 065