15/5/2023

‍I hvilke tilfeller kan du leie arbeidskraft?

Tilbake til artikkeloversikt

Hovedregelen er at det kun kan leies inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå til rene vikariater. Det er likevel en utvidet adgang til å avtale innleie dersom virksomheten inngår avtale med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven (de store, med mer enn 10.000 medlemmer). De tillitsvalgte skal videre representere et flertall av arbeidstakerkategorien innleien gjelder.

For bygningsarbeid gjelder et totalforbud i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, med unntak av støttepersonell som til eksempel HR.

Hvem kan regnes som tillitsvalgt?

Vi ba for en tid siden departementet klargjøre forståelsen av hvem som kan regnes som tillitsvalgt, etter at statsråd Marte Mjøs Persen i Stortinget 13.02.23 uttalte en mer fleksibel forståelse enn det Virke tidligere har lagt til grunn. Departementets uttalelse åpner (slik vi forstår det) for en mer fleksibel forståelse av hvem som kan medregnes i flertall av arbeidstakerkategorien. Det vil gi flere virksomheter mulighet til å inngå avtale om innleie fra byrå fremover.

Forbud mot innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold

Det er innført forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, med unntak av innleie av støttepersonell som til eksempel HR.

Byggherreforskriftens definisjoner av byggeplasser og bygningsarbeid skal legges til grunn for omfanget av forbudet.

Begrunnelsen for den geografiske avgrensingen er at omfanget av innleie i byggebransjen er betydelig større i Oslo-området enn i resten av landet.